Електронни магазини

Електронните магазини трябва ли да бъдат свързани с касов апарат? По смисъла на определението за търговски обект, съдържащо се в §1, т. 41 от  ДР на ЗДДС, електронният магазин е търговски обект, от който се извършват продажби. Когато лицето, извършващо

Прочетете повече »

Софтуера задължително ли трябва да е свързан с касов апарат?

Използва се софтуер, който дигитализира някои от следните фирмени операции като доставка, продажба, връщане, изплащане и прехвърляне на стока от един склад в друг склад. Целта му е впоследствие да се генерират различни необходими документи към тях, като например стокова

Прочетете повече »

Какво представлява наредба H18 и как ме засяга?

През септември 2018 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените са свързани с  отчитането на продажбите /сторно

Прочетете повече »

Срокове за смяна на касовите апарати по НАРЕДБА H18

Март 2019 г. – изтича срокът за всички, които са регистрирани по ЗДДС, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД. Юни 2019 г. – изтича срокът за нерегистрираните по ЗДДС лица и лицата, използващи ЕСФП. Декември 2019 г. –

Прочетете повече »

Имам касов апарат, който може да бъде доработен. Кое е по-изготно, апаратът да бъде доработен или да закупя нов?

За моделите, касови апарати, които могат да бъдат доработени, моля натиснете тук. Само някой от съществуващите модели апарати ще могат да бъдат доработени , за да покрият изискванията на наредба Н18 , но за целта ще е необходимо: Дерегистрация на

Прочетете повече »

Модели касови апарати, които могат да бъдат доработени, за да отговарят на наредба H18.

Цени за доработка на касови апарати   без ДДС вкл. ДДС Дейзи Технолоджи ООД    80.00 лв.      96.00 лв. Датекс ООД    70.00 лв.      84.00 лв. Елтрейд ООД    60.00 лв.      72.00 лв. Тремол ООД    65.00

Прочетете повече »
Scroll to Top