Често задавани въпроси

Най-честите въпроси и отговори

Не, не сте длъжен . Дневен фискален отчет се извършва само при реализирана продажба на стока и или услуга. При ден без оборот се отбелязва (чеква) в тетрадката за дневни фискални отчети . В тетрадката се отбелязват ( чекват ) почивните дни (неработен ден).

По принцип един , но при необходимост , законодателят не е ограничил броя на отчетите , може да се направят два или повече. Те се залепват в тетрадката на една и съща дата следвайки тяхната последователност.

Подходяща тетрадка е най – простата която изисква най – малко попълване ( примерно оборот и подпис). Необходимо е да не се забравя, че се попълва датата на започване на тетрадката , датата на приключване на тетрадката , име на фирмата същата трябва да е прошнурована и прономерована  описани на последния лист броя листи подпис и печат.

Дневен фискален отчет се прави след последната таксувана стока и услуга в края на работния ден.

Сумата с която започвате работа в обекта , оставени от собственика за връщане на ресто на първите клиенти. Те се таксуват в  апарата и касовата бележка се залепва в тетрадката за дневни фискални отчети.

Суми с който сте заплатили доставка на стоки и услуги или суми взети от собственика . Те се таксуват в  апарата и касовата бележка се залепва в тетрадката за дневни фискални отчети.

След последния за месеца или годината дневен фискален отчет , но не по – късно  5 (пет) дни  от последната дата на месеца/годината . Лепи се до последния отчет и с него свършва тетрадката за годината.

Не, не е необходимо, но е важно номера на новата фискална памет да бъде записана в началото на тетрадката.

Има два варианта :

 • При натиснат клавиш TL(TOTAL) и издадена касова бележка се попълва сторно касова бележка от кочан.
 • До клавиш STL с клавиша VD. Внимание клавиша С изтрива само екрана , но не и таксуваното в апарата.

Попълването на сторно касова бележка от кочан става със задължително попълнени няколко реквизита:

 • Име на обект
 • Име на продавач
 • Номер и дата на касовата бележка от апарата
 • Номер на фискалната памет
 • Име , количество , ед.цена , сума на продадената стока
 • Причина за сторното (пример – техническа грешка)
 • Име на купувача , адрес , ако е фирма и ЕИК
 • Към сторно касовата бележка се прикрепя неразделно касовата бележка от кочан.

Да. Те са със стойност на данъчна фактура спрямо българското законодателство, и се описват (начален и краен номер) в тетрадката за дневни фискални отчети. Съхраняването им е със срок еднакъв с фактурите 5 (пет) години.

Да. Плащането чрез POS терминал не е по банков път спрямо българското законодателство и издаването на касова бележка е регламентирано в  ЗДДС чл. 118.

Да, от ЕКЛ (електронната контролна лента).

Да. Датата и часа който апарата има се контролира и сменя от собственика на апарата това е регламентирано в наредба Н18.

При апарата трябва да имате :

 • Свидетелство за регистрация с мокър печат (оригинал)
 • Договор за сервизна поддръжка на касов апарат с мокър печат (оригинал)
 • Паспорт на апарата.
 • Копие на свидетелството  окачено на видно място

Да. При покупка на апарата , удължаване срока на договора , ремонт на апарата ,смяна на фискална памет, всичко това трябва да бъде коректно попълнено в паспорта на апарата от сервизният техник и е задължение на собственика да проконтролира за попълването му.

Гаранционния срок е една година от датата на фискализация ,  за всички предлагани апарати с платени мобилни такси за същия период.

 • Нарушена пломба
 • Умишлено повреждане
 • Залят с течност апарат
 • Ремонт от неоторизирани от сервиза лица
 • Механични повреди
 • „Токов удар“

Чрез едномесечно писмено уведомление, по всяко време при неудовлетвореност от услугите предлагани от сервизната организация.

До 10 (десет) дни след изтичане на договора.

В зависимост от повредата от 30 мин. до 24 часа. Срока е регламентиран в наредба Н18 до 24 часа за територията на градовете, и до 5 дни за територията на селата.

Възможните причини са две:

 • Неподновен договор за поддръжка на апарата
 • Извършени три дневни фискални отчета без GPRS връзка (обслужващата мобилна клетка е развалена).

Обикновено това се случва при смяна на хартиената ролка и е в следствие от неправилно поставена хартиена ролка.

Имате допълнителни въпроси?

Използвайте формата за контакт и изпратете вашето запитване
Scroll to Top