Нашите

 • Дистрибуция и продажба на касови апарати с фискална памет
 • Фискализация и издаване на свидетелство
 • Ремонт на електрони касови апарати с фискална памет
 • Дистрибуция и продажба фискални устройства за продажба на течни горива
 • Фискализация и издаване на свидетелство
 • Поддръжка и ремонт електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива
 • Дистрибуция и продажба на колонки за продажба на течни горива
 • Поддръжка и ремонт на колонки за продажба на течни горива
 • Дистрибуция и продажба на нивомерна система за резервоари
 • Поддръжка и ремонт на нивомерна система за резервоари
 • Дистрибуция и продажба на оборудване на данъчни складове
 • Поддръжка и ремонт на оборудване данъчни складове
 • Дистрибуция и продажба на кантари за търговия
 • Поддръжка и ремонт на кантари за търговия
 • Софтуерен продукт за ресторантски, хотелиерски и търговски обекти - Мистрал

Нашите

Scroll to Top